140,000تومان640,000تومان
دسته‌بندی‌ها
برند
پردازنده
میزان رم
میزان حافظه

هیت سینک لپ تاپ

فن و هیت سینک لپ تاپ Acer 5720

فن و هیت سینک لپ تاپ Acer 5720

210,000 تومان
فن و هیت سینک لپ تاپ Fujitsu T4215

فن و هیت سینک لپ تاپ Fujitsu T4215

140,000 تومان
فن و هیت سینک لپ تاپ Fujitsu T901

فن و هیت سینک لپ تاپ Fujitsu T901

210,000 تومان
فن و هیت سینک لپ تاپ Fujitsu V2030

فن و هیت سینک لپ تاپ Fujitsu V2030

140,000 تومان
فن و هیت سینک لپ تاپ Samsung 530U

فن و هیت سینک لپ تاپ Samsung 530U

150,000 تومان
فن و هیت سینک لپ تاپ Samsung NP300

فن و هیت سینک لپ تاپ Samsung NP300

210,000 تومان
فن و هیت سینک لپ تاپ Samsung NP305

فن و هیت سینک لپ تاپ Samsung NP305

210,000 تومان
فن و هیت سینک لپ تاپ Samsung QX410

فن و هیت سینک لپ تاپ Samsung QX410

220,000 تومان
فن و هیت سینک لپ تاپ Samsung Z700

فن و هیت سینک لپ تاپ Samsung Z700

240,000 تومان
هیت سینک لپ تاپ Acer 5250

هیت سینک لپ تاپ Acer 5250

160,000 تومان
فن لپ تاپ Fujitsu T4410

هیت سینک لپ تاپ Fujitsu T4410

140,000 تومان
هیت سینک لپ تاپ Fujitsu T732

هیت سینک لپ تاپ Fujitsu T732

170,000 تومان
فن و هیت سینک لپ تاپ Fujitsu T901

هیت سینک لپ تاپ Fujitsu T901

170,000 تومان