حافظه رم | RAM

رم کامپیوتر میکرون 4GB DDR4 مدل 2400T

500,000 تومان

رم کامپیوتر SUPER TALENT DDR3 4GB

رم کامپیوتر 16GB DDR3

رم کامپیوتر 16GB DDR4

رم کامپیوتر 1GB DDR1

رم کامپیوتر 2 گیگابایت مدل 10600U

رم کامپیوتر 2GB DDR2

رم کامپیوتر 2GB DDR3L

رم کامپیوتر 32GB DDR3

رم کامپیوتر 4GB DDR3L

رم کامپیوتر 8GB DDR3

رم کامپیوتر 8GB DDR3L