فلش مموری

فلش مموری ای دیتا مدل DashDrive UV128 ظرفیت 32 گیگابایت

فلش مموری ای دیتا مدل Durable UD310 با ظرفیت 64 گیگابایت

فلش مموری سن دیسک مدل Cruzer Force CZ71 ظرفیت 32 گیگابایت

فلش مموری سن دیسک مدل Cruzer Glide CZ60 با ظرفیت 256 گیگابایت

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive USB Type-C ظرفیت 64 گیگابایت

فلش مموری سن دیسک مدل سی زد 48 با ظرفیت 128 گیگابایت

فلش مموری سن دیسک مدل سی زد 48 با ظرفیت 64 گیگابایت

فلش مموری سن دیسک مدل سی زد 600 با ظرفیت 128 گیگابایت

فلش مموری سن دیسک مدل کروزر بلید CZ50 ظرفیت 128 گیگابایت

فلش مموری لکسار مدل jumpDrive M25 با ظرفیت 16 گیگابایت